Aanpak prijsvechten en proppers Leidse Buurt

In de Leidse Buurt zijn er veel problemen met proppers. Dit is een direct gevolg van het jarenlange prijsvechten tussen horecazaken. Omdat veel van die zaken van kopten zijn, heeft de KHN ons benaderd om tot een oplossing te komen.

De gemeente zal optreden tegen de proppers. Dat is al zeker. De NVKO ziet daarom graag dat de koptische ondernemers onderdeel worden van de oplossing.

Wij zullen iemand in de Leidse Buurt aanwijzen. Deze persoon is vanaf dat moment aanspreekpunt voor zowel NVKO-leden als de KHN. Hij of zij speelt een sleutelrol in het zoeken naar de oplossing.

Onderneem jij in de Leidse Buurt en voel je je geroepen om deze contactpersoon te zijn? Stuur dan een e-mail of bel [telnr].