Gezocht: straatmanagers in verschillende horeca-gebieden

De NVKO zoekt straatmanagers in alle horeca-gebieden waar kopten actief zijn. Zij zullen de tussenpersoon zijn tussen de leden in dat gebied en de NVKO.

Een goede straatmanager voldoet aan het volgende profiel:

  • Zij hebben goed contact met alle stakeholders in het gebied (ondernemers, politie, bewoners, gemeente, etc.)
  • Zij zijn oprecht betrokken bij het reilen en zeilen van het gebied
  • Zij weten wat er speelt en welke problemen aangepakt moeten worden

Het mooiste is als ‘onze’ straatmanagers ook betrokken zijn bij de bedrijfsinvesteringszone (biz) in hun gebied. Ook vanuit de biz worden namelijk straatmanagers aangesteld, die dezelfde taken hebben als hierboven beschreven. En als je in het biz-bestuur zit, ben je automatisch goed op de hoogte.

Schakel tussen NVKO en leden

Als NVKO-straatmanager ben je een belangrijke schakel tussen de NVKO en onze leden in jouw gebied:

Als wij iets belangrijks te melden hebben, geef jij dit door aan de leden. En als er in jouw gebied iets belangrijks speelt, breng je ons op de hoogte. Zo kunnen we effectief samenwerken om de kwaliteit in jouw gebied te verhogen.

Meld je aan!

Ben jij betrokken bij jouw horeca-gebied? Twijfel dan niet en meld je aan als NVKO-straatmanager.

Stuur een e-mail of bel [telnr].